Quote Originally Posted by Marc Leest View Post
Dag Jed:

Dit is nu mijn bezorgdheid: ik ben 100% overtuigd wat kan en wat niet kan in de analoge fotografie. Wat je zegt is juist: geen twijfel. Maar waar mijn post over gaat is dat het jonge volkje afgestoten wordt door mijn argumenten in de OP;
men begint er gewoonweg niet meer aan. Tradionele zilverhalide fotografie is al vreemd laat staan de edele procedes. Ik zie het als een neerwaardse spiraal, waar initiatieven van jou en mij behulpzaam zijn maar uiteindelijk de zaak niet kunnen redden.

YMMV, Marc
Marc,

Iedere culturele uiting ontwikkelt zich in een golfbeweging. Daar vormt de analoge fotografie geen uitzondering op. De oorzaak van de golfbeweging wordt gezocht in kennisoverdracht. Zo maakte men zich in de schilderkunst erg druk, waarom de schilders niet meer zo konden schilderen als de 17 e eeuwse meesters. Dit leidde in de 19 e eeuw tot een onderzoek door Eastlake, dat geleid heeft tot 'Methods and materials of painting of the great schools and masters '. (1847). Een interessant boek, maar de methoden van Rembrandt etc. zijn niet duidelijk geworden. De werkwijze is verloren gegaan.
In de fotografie zien we een ontwikkeling, waarbij eindeloos veel mogelijkheden zijn gekomen, maar waar het moeilijk is door de bomen het bos te zien. Een structuur, de grote lijn, is niet makkelijk meer te herkennen.
Een 40 jaar terug werd een structuur aangegeven door het zone systeem. Het werd als een praktische benadering gezien. Maar met de komst van de moderne optiek is de benadering niet meer geldig en er geen vervanging voor het zone systeem gekomen. Het inwisselen van de ene visie door een andere visie is een moeizaam proces.
' Het jonge volkje ' krijgt te maken met een rijstebrijberg, waar het geen raad mee weet. Aan de andere kant zien ze wat met analoge fotografie mogelijk is. Ik verwacht dat de doorzetters dan grijpen naar eenvoudige cameras ( bijv. technische cameras en twee-ogige reflexen) en daarmee gaan experimenteren. En met die vereenvoudigingen kun je kwalitatief prima resultaten krijgen tegen een zeer lage prijs en je krijgt inzicht in het veelzijdig fotografisch gebeuren. En bij die grotere formaten is de afstand tussen analoog en digitaal het grootst. Zo ben ik zelf destijds begonnen met een 9x12 platencamera, terwijl er in die tijd ook al middenformaat en kleinbeeld was. Zo leerde je fotografie. Pas 9 jaar later heb ik een Rolleicord voor het 'snelle' werk gekocht.

We praten hier over enthousiaste liefhebbers. Niet direct een klant voor megafabrieken. De megafabrieken worden daarom kleinere fabrieken. Maar volgens mededeling van Kodak is er vraag vanuit de professionele hoek. Vorig jaar werkten 75% van de professionele fotografen (mede) analoog.

Jed