Erik,
Det har vært nevt lenger oppe, men for ordens skyld: Delta 100 @ 200 og Neopan 400 @ 800, begge i CC-L. 70 min v/20C.
Carl