Da er en ny test underveis. Ekstrakt fra kaffegrut, kald IKKE UTKOKT denne gang, med 27 gram soda pr 350 ml kaffeekstrakt og med tilsats av 1,6ml Rodinal.

Dette blir spennende, uten Rodinal ble det overhodet ikke negativer, overhodet ikke tegning med slik ekstrakt.
Altså det fantes ikke spor av fremkaller-emner der.....

Time will sjåv, jeg må agitere tanken!

EP