Nå som du er abonnent kan du jo laste opp noen bilder så vi får sett vet du Erik. Ville vært spennende.