Takk FiatLux. Har lagt til metoden som vedlegg til normal oppskrift for Acros 100 i S-K-R-M gruppen Det fungerte så bra at jeg regner dette som en naturlig måte å gå frem på ved fremkalling av inntil 2 120 filmer, ved bruk av 530ml fremkallervæske.