Verslag doka sessie bij Jed

Ik laat het liever aan de deelnemers over om hun indrukken van deze doka sessie weer te geven. Maar omdat het onderwerp technische tekortkomingen aan vergroters een onderwerp is in deze thread en een onderdeel vormde van de doka sessie, wil ik hierop ingaan. Een van de deelnemers heeft de technische toestand van zijn vergroter getest in de doka sessie met als gevolg dat de vergroter (Laborator 1200) een probleem heeft met betrekking tot de optiek. Waar het probleem exact uit bestaat moet nog worden vastgesteld.

Verder is het belang van 'het zien van echte drukken' weer vastgesteld. Dit soort kennis en ervaring moet je opdoen door werken in de doka zelf. Dat is niet via internet of boeken uit te wisselen.
En hetzelfde geldt voor onderwerpen als lichtmeten en uitlichten.

Helaas moest Jaap verstek laten gaan wegens griep. Maar de volgende keer zal hij zeker van de partij zijn, zo liet hij weten. Daar moet ik weer even over nadenken. In ieder geval heb ik een heel positief gevoel meegekregen.

Jed