Newton ringen ontstaan doordat er een kleine luchtruimte is tussen film en glas. Meestal speelt de bouw van de negatiefhouder, de dikte van de film en de druk op de negatiefhouder een rol. Of ze al of niet ontstaan kun je ook zo met je blote oog zien.

Jed