Ik ben aan de slag met een technika IV 23 met aan de objectieven gekoppelde meetzoeker. Zo kan ik fotograferen met de super rollex zonder gebruik te maken van het matglas. Nu vraag ik me af of ik na het laden van de film en het monteren van de cassette de darkslide niet mag wegnemen zonder hem na elke opname en bij het voortspoelen van de film terug te schuiven. Of loop ik dan gevaar dat er lichtlekken ontstaan?