Ik heb de doka sessie ook als heel positief ervaren, en ben bij dat Einte die ervaring ook heeft.

Mooi dat het probleem met de vergroter is opgelost.

Aan de hand van fotos is het belang van het microcontrast bij moderne objectieven aangegeven. Bij fotos, genomen met oude objectieven is het microcontrast ook belangrijk, maar je kunt andere benaderingen volgen.
In deze doka sessie is de contrastbeheersing benaderd door de beheersing van het microcontrast bij gebruik van variabel contrst papieren.
Ofschoon we pas om kwart voor vijf de doka verlieten, is de tijd nogal beperkt om je in te leven in het denken in micro-contrast.
Zeker voor Einte, omdat hij het probleem met de vergroter nog moest oplossen. Peter is de hele tijd bezig geweest met contrastbeheersing. Daar bleek tropuwens ook dat de contrastbeheersing bij de opname begint.
Dus een volgende sessie kan heel nuttig zijn. Bovendien heeft Jaap, die door de griep geveld was, aangegeven dat hij een volgende keer zeker van de partij zal zijn. Ik zal er nog even over nadenken hoe verder te gaan.

Jed