Om du tycker om APX 400 so blir det svort att hitta ett alternative. Speciell film. Jag hoppas ockso att ADOX har succe med lanseringen av deras version av APX 400. Om jag kommer ihog korrekt, so har dom redan gjort blad-film som kan bestallas.

Har du skrivit email till Mirko och frogat nar filmen kommer ut?

- Thomas

Quote Originally Posted by Johs View Post
Sist jeg prøvde å starte det ene måtte jeg åpne bruksanvisningen. På side 1268 stod det noe om at jeg måtte bytte batteri.
Jeg la det bort og gikk i kjøleskapet å hentet en APX 400/120 og satte den inn i en Rollei F 80/2,8.
Det er den nest siste APX 400 filmen jeg har igjen.
Er veldig glad i den filmen og ønsker at Adox skal lykkes med sitt film prosjekt.
Vi er jo allerede en god kunde av den lille butikken i Berlin.
ps. tok noen digitale bilder inne på Adox fabrikken for noen år siden, før produksjonen startet. Det stod mange kasser utover gulvene,...,...., fra Ungarn og Agfa Leverk....

Håper sterkt at Adox finner nye produkter i fremtiden også. Vi trenger dem!!
Johs