Hei Thomas
Jeg er dessverre ikke så språksterk skriftlig. Det gå veldig bra på telefon vedr. tysk. Håper at vi kan få filmen i 7X5" også. Tenk om vi kunne få den gamle 100asa også( I Atomal )?
Kan du sende en email till Mirko for oss?
Johs