Mirko skriver bra po engelska. Vilka frogor har du?

- Thomas

Quote Originally Posted by Johs View Post
Hei Thomas
Jeg er dessverre ikke så språksterk skriftlig. Det gå veldig bra på telefon vedr. tysk. Håper at vi kan få filmen i 7X5" også. Tenk om vi kunne få den gamle 100asa også( I Atomal )?
Kan du sende en email till Mirko for oss?
Johs