Thomas, engelsk er for meg ennå verre skriftlig enn hva tysk er. Her i vår klubb er det nå flere 7X5" storformat kameraer. Vi sitter med flere Durst 138S som er for 7X5". På hjemmesidene til maco direkt og andre kan jeg se at utvalget for 7X5 er sterkt redusert fremfor 4X5/8X10". Jeg forstår at fabrikkene må redusere men håper at 5X7" ikke blir; "det glemte formatet?"
Ønsler meg noen pakker 400asa i dette formatet. Jeg kommer nok til å bruke 3 til 4 50bads pakker i året.
Mitt spørsmål blir; Kommer de til å produsere dette formatet
Johs