De meeste vragen op de APUG site hebben een 'technisch' karakter. En 'technisch' gezien is fotografie een combinatie van fysica en chemie. Velen denken dan aan ingewikkelde formules. Maar niets is minder waar. Het is vooral praktische informatie, die in de praktijk wordt opgebouwd. Het is de ervaring waarin de informatie wordt opgebouwd. Hoe oude lenzen tekenen, leer je alleen maar door er mee te werken. Hoe ontwikkelaars werken, leer je in de praktijk. Noem dit de praktische fysica en chemie.

Het antwoord op veel vragen, grijpt terug op eerdere ervaringen. In veel gevallen zijn dit soort ervaringen niet eenvoudig onder woorden te brengen. Ik laat het daarom maar achterwege op de Apug site.
Het onderwerp 'contrastbeheersing' via het microcontrast heb ik daarom in de doka sessie geplaatst. En denk niet dat deze benadering van mij is. Het is een benadering die al een lang leven heeft. Om dit te begrijpen moet je echte fotografie zien en door gezamenlijk in de doka te werken, wissel je veel ervaring uit. Ik blaas een oud onderwerp nieuw leven in.

Toch zijn er soms vragen die je op de site denkt te kunnen beantwoorden. En als iemand niets met het antwoord kan doen, dan leest hij het niet. Er is geen leesverplichting. Maar als er wel een reactie is en dat komt neer op: onzin en verder geen argumentatie, dan werkt dat alleen m,aar destructief. Niemand zal dat als aangenaam ervaren; het wederzijds respect ontbreekt.

Jed