Om du underexponerar FP4+, iso 200, so for du lite mindre separation in skugg-tonerna. Nar du sedan framkallar filmen, so agiterar du bara var tredje minut. Do andrar du film-kurvan till mer S-formad och mindre separation i bode skuggor och hogdagrarna.
FP4 och HP5 ar flexibla nog att du faktiskt kan forandra hur filmkurvan ser ut, so att du kan passa den till vilket papper du vill. Jag vet att detta fungerar, for jag gor det sjalv hela tiden.
Jag anvander tvo papper. Foma Fomabrom Variant 112 och Ilford Multigrade Warmtone semi-matte. Jag framkallar boda papperna i Ethol LPD 1+2. Jag anvander tvo filmer, TMY-2 till Hasselblad och 135 format, och so HP5 till min 5x7". Jag har inga problem med att fo HP5 att passa boda papperna, och kan andra filmkurvan beroende po vad bilden behover.

Hur andrar jag filmkurvan? Jag underexponerar eller overexponerar for att andra skuggdetaljerna. Och so andrar jag hur jag agiterar under framkallningen for att bestamma hur hogdagrarna ser ut. Jag agiterar varje 30 sekunder om jag behover bygga kontrast i negativen. Om jag behover reducera kontrast och komprimera hogdagrarna, so agiterar jag kanske var 5 minuter. Nat jag forlanger agiterings-intervallet, so moste jag kompensera genom att framkalla langre, och det lyfter skuggdetaljerna.

En till variabel ar vilken framkallare du anvander. Edwal 12 och Edwal 10, till exempel, ger till och med TMY-2 en S-kurva. Xtol ger en spikrak linje som kurva och valdigt mycket skuggdetalj, speciellt 1+1. HC-110 ger mindre skuggdetalj och lite mer intensiva hogdagrar...
Det finns oandligt mycket du kan gora for att fo HP5 och FP4 till att passa Ilford Multigrade papper. Det ar bara till att borja experimentera!

Lycka till. Skriv garna ett PM om du vill ha mer hjalp.

- Thomas