Beide adressen zijn inderdaad gekend in het fotografie midden als goeie leveranciers.

Fred