Hei Kent;
Jeg har solgt en del bilder de siste årene og har nummerert de 1/25. Foreløpig er ikke den øvre grensen på 25 noe problem....
Jeg har tenkt en del på dette og er ikke lenger sikker på om jeg vil fortsette med dette.

Jeg kjenner også til bakgrunnen fra grafikerne, Hovedgrunner for meg er jo dette med å begrense min egen rett til å selge fler av mine beste bilder.
Det er vel egentlig 2. gangs selgeren som har mest å tjene på et begrenset opplag- ikke vi?

Og så er det dette med forskjellige versjoner - opplag - av samme negativ.
Ser jo at jeg utvikler meg. Både rent mørkeromsteknisk, men også med endret smak.

Du har sikkert lest om denne boka til Ralph Lambrecht, "Way Beyond Monochrome". Han har et helt kapittel om dette, og hans konklusjon er at han nummererer opplag. Slik som i bøker.
Det at han har kommet til denne konklusjonen betyr jo ingen ting, men argumentene han går gjennom er interessante.