Ikke et problem for meg foreløpig og i overskuelig fremtid, men jeg skjønner problematikken. Selv vil jeg nok ikke gjøre noe som begrenser min egen rett til å bruke bildet i en eller annen sammenheng. Det bringer også opp spørsmålet om bildet kan publiseres på nett og i andre medier også vil jeg anta. Men jeg forstår også hvorfor noen vil verdsette nummererte bilder høyere, det gjelder ikke kun pekuniært. Jeg har noen bilder, litografier og annet trykk hjemme, og de nummererte fremkaller en viss følelse av merverdi også ved beskuelse, helt irrasjonelt selvsagt for det er ikke nummereringen som betyr noe for kunstens egenverdi.