Jeg ville ha begrenset meg til nummerere: #1, #2, #3, jeg tror ikke det jeg selger mange uansett.