10/9 blir liksom litt spesielt
#1, #2 osv er jo også en ting, da kan jo samlerene sikre seg et tidlig nummer, siden det er nummer de samler på.

Kent