Komisch toeval, mijn schoongrootouders (zeg je zoiets?) wonen in het landelijke Perk. Ha, dat schept perspectieven!