Quote Originally Posted by Willie Jan View Post

Ik ben nu portretten aan het maken en merk dat het model het fijner vind om een opvallend licht meter voor haar gezicht te hebben dan iemand die net doet alsof hij op haar schiet voor een spotmeting....
Nog afgezien dat het model spotmeting niet prefereert, kan ik mij spotmeting in dat geval niet voorstellen. Waar zou dat nu goed voor zijn?

Jed