Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Als je een meting uitvoert met spot, en daarnaast 1 met een opvallend licht meter zal je merken dat dit vaak 1 stop verschil oplevert. Spotmeten in de natuur werkt alleen door erheen te lopen en van dichtbij meten. van verderaf komt er strooilicht binnen. Ik dacht dat mijn film eerder op 50 asa zat dan op 100, maar dat bleek toch door het meten te komen...

..
De waarneming die je beschrijft is correct. Ik zou er een andere verklaring aan geven. De meeste spotmeters samplen een cirkel van 1 graad. Binnen die cirkel is een (sterk) varierende helderheid. De spotmeter middelt dat en dat is de meetwaarde. Ga je nu dichter naar het onderwerp, dan heb je andere variatie in helderheden binnen de meetcirkel en dus een andere meetwaarde.
Een correcte spotmeting veronderstelt een homogene helderheid binnen de meetcirkel. En wanneer treedt dat nu op? Het menselijk oog is een slecht 'instrument' om die homogeniteit vast te stellen.

Jed