Met interesse deze threat gevolgd. Wanneer in de naam Durst hoo krijg ik
al kriebels.
Zoals je zelf al in je eerste post aangaf en Gary dat in de laatste regel van zijn laatste post aangaf eerst heel simpel controleren of trafo + 601 werkt zonder
tussen schakelen van allerlei randapparatuur.
Dat maakt het onnodig gecompliceerd.
Het zou niet de eerste keer zijn dat er iets met een trafo aan de hand is
resp. een lamp zijn beste tijd gehad heeft.
Mocht 601 + trafo niet werken, denk ook aan een eventuele schakelaar in het netsnoer mits aanwezig, dan mag je ook naar Baarle-Nassau komen om
de zaak door te meten. Wel moet Ruud daar mee accoord gaan want ik hem
zijn klandizie niet ontnemen.
Verder welkom in de groep.
Theo