Om het voor jou makkelijk te houden, is er in de familie niet iemand, of op school
wellicht iemand die over een volt/ampere meter beschikt.
Die kan dan zonder meer:
1) de spanning aan de uitgang van de trafo meten.
2) aan het snoer dat van trafo naar de vergroter gaat aan de contacten van deze
stekker meten op de lamp de geest heeft gegeven.

Dit zijn zeer simpele metingen.

Theo