Fra Karlstad langs hovedveien nordover bogner det med motiver, God jakt. Johs