Slutter meg til rosen, utrolig flotte bilder-
Toneomfanget er helt fantastisk, fra det mørkeste svarte til det vite.
Takk for inspirasjonen