Quote Originally Posted by hka View Post
Ordinair grijsbord en Planatol BB een zgn. boekbinderslijm.
Planatol BB is een moderne boekbinderslijm met een neutrale pH=7. Dus dat helpt om het zuur van het grijsbord af te schermen, al zal het niet gebufferd zijn.
Overigens wordt voor het opplakken van bariet-fotos een ander type Planatol geadviseert. Daar zal wel een of andere reden voor zijn, die de fabrikant kan mededelen.

Jed