Ik kocht deze week een speciaal nr van Photo Réponses over de toekomst van de fotografie. Interessante bedenkingen. Ook daar is het duidelijk dat sommige beroepsfotografen teruggaan naar 120 dia wegens tijdswinst en de schitterende kwaliteit.