Tijdswinst in de zin van: "Ik lever een dia en dat is mijn eindprodukt" Daar zit wel iets in, want sinds de intrede van de digitale fotografie zijn allerlei taken die vroeger bij de lihtograaf lagen verschoven naar de fotograaf. Digitaal fotografen is niet sneller dan analoog is mijn ervaring. Er gaat veel tijd zitten in de nabewerking. Echter de meese klanten eisen toch een digitaal bestand en dan is dia alleen omweg, mat een extra tussenstap. Aan die bewerking zit je toch vast, want een klant zal daar zelden een lithograaf voor inhuren.