Jeg kan ikke, passer katta til Randi. Ser fram til en samling senere.
Johs