Ai, ai. Kort varsel er ikke bra for en småbarnsfar. Men ser frem til å møte dere som jeg aldri har annet enn konversert med over nettet. En gang må det passe.