Hei Trond og takk for initiativet.
Dessverre passer det ikke for meg denne helgen.
Støtter forøvrig ideen om et visningstreff.