Her kommer TMX i samme suppe, C-M med redusert soda konsentrasjon. Samme tid som for TMX i full konsentrasjon, men med vannbad i 4min. Og den er nok overfremkalt et halvt stopp eller deromkring. Mulig også at det er noe overeksponering da det er siste film min Sekonic L-318 latet som den fungerte. Brukt en iPhone lysmåler siden, inntil jeg finner ny ordentlig. Men tilbake til saken, TMX overeksponert og overfremkalt. Det siste synes jeg er litt merkelig, men det kan ha med vannbadet å gjøre, evt at det er for mye soda i Reinhold´s oppskrift fra starten av og at en reduksjon på 25% ikke påvirker pH'en nevneverdig. Uansett, denne kombinasjonen legger jeg ikke inn oppskriftslista, verken for mislykkede eller vellykkede. Den fungerer, men ikke optimalt. Skal forsøke igjen med kortere fremkallingstider.

Noen bilder kom da greit fra det, ikke alt for mye kontrast:


Lake Louise sunset by Eirik0304, on Flickr


Mount Rundle by Eirik0304, on Flickr


Canadian Pacific by Eirik0304, on Flickr