Wat een repsonse.
Ik kreeg ook nog een mail met als strekking dat er niet een condensor bij de multigraph hoort maar een lichtbox. Dat zou de spleet van de ontbrekende filterlade verklaren. Anderzijds: de multigraph heeft natuurlijk geen filterlade nodig.

Is de condensor nu niet op zijn plaats met de multigraph?