Mest 6x6, og da ved bruk av Flexaret Va, Kowa Super 66 (85 og 150mm), Rolleiflex 2.8E3 og Ikonta 523/16. Dernest andre mellomformater ved bruk av et par DIY kameraer, 6x12 primært og snart 6x17. Dernest 35mm ved en Pentax Sp1000 og en Welta Weltix folder. Og jeg håper å kunne gå opp til 4x5 en eller annen gang i ikke å så fjern fremtid.