Als je als enige analoge werker in een fotovereniging aanwezig bent , dan ken je het verschil wel tussen analoog en digitaal.
Voor mij is het simpel , ik heb zeker en vast niets tegen mensen die digitaal fotograferen , maar om een analoge opname waar dan toch de moeite gedaan is om de opname die ik later ga vergroten zodanig te belichten dat ik er in de doka normaal geen werk meer aan heb , waarmee ik bedoel practich niet moet tegen of doordrukken , moet gaan vergelijken met een opname die na belichting , ik weet niet hoeveel bewerkingen ondergaan heeft , niet kan gaan vergelijken!!!.
Ik heb geluk dat er in onze vereniging de twee soorten van fotografie broederlijk naast elkaar kunnen leven of mogen leven.
Ik vind nog altijd , als ik in de doka mijn foto , die in het ontwikkel bad ligt , zie opkomen en uitgroeien naar een volwaardige foto , tenminste in mijn ogen.
WEL DAN BEN IK TEVREDEN EN VOLDAAN. EN DAAR TOE IK HET TOCH VOOR.
Een iemandt die digitaal fotografeerd zal dat misschien ook wel hebben dat hij een goed gevoel heeft als hij of zij hun resultaat bekijkt.
Maar in wezen kan je de twee manieren van fotograferen niet vergelijken , omdat iemandt die digitaal fotografeerd eenmaal bevoordeeld is tegen een analoge fotograaf , denk maar aan het voordeel van het overschakelen van de iso waarde ter plekke , daar wij dan toch een andere film moeten gaan gebruiken.
Maar zoals ik al verschillen keren gezecht heb , zolang ik er plezier aan heb ,DOORGAAN.
Ludo.