Beide zijn workflows, met elk hun eigen toepassingen, onhebbelijkheden, voordelen, nadelen.
Twee uitspraken die me bijblijven: "de wet van behoud van ellende"... welke workflow je ook kiest, je wordt altijd geconfronteerd met de nadelen ervan.
en
"Het is pas als je voor een bepaalde workflow kiest (een bepaald systeem kiest) en gebruikt dat je er de nadelen van ondervindt".
Waarom dan toch kiezen voor die ene (analoge) workflow?

Heb je een dag of twee de tijd???
:-)