Ik heb niets tegen een objectieve inbreng van welke commerciële club en van welke aard dan ook. Dus ook de nu aangesproken heren hebben op zich niets te duchten als ze vanuit hun vakmanschap en kennis hun ervaringen met ons willen delen. Graag zelfs. Daarvoor zijn we ze dankbaar. Ook hoeven we niet roomser te zijn dan de paus. Wel ervan uitgaande dat ze alle feiten en alternatieven op de juiste wijze presenteren en het verhaal niet telkens zo weten te draaien dat er aan het einde weer de bekende "ster"-minuten in beeld verschijnen. Met alle feiten bedoel ik dat ze van mij de vóór- en nadelen van hun eigen producten alsmede de vóór- en nadelen van de andere partijen objectief tegenover elkaar mogen zetten. Moet natuurlijk wel de werkelijkheid benaderen want zo heb ik inmiddels wel begrepen zit er onder de APUG-gers heel veel ervaring en kennis. Dus misbruik wordt gestraft en dan zijn de poppen aan het dansen, zoals nu het geval is. Met andere woorden de heren Caluwe en RoVo, maar even zo goed anderen, zijn wat mij betreft van harte welkom om hun steentje(s) bij te dragen aan de in mijn ogen nog steeds zeer interessante wereld van de "analoge" fotografie.
Wellicht leidt deze opstelling tot een gezond zakelijk klimaat en worden weerstanden hiermee overwonnen.
De weg der geleidelijkheid doet dan misschien nog wonderen en wordt het doel alsnog bereikt maar dan op een vriendelijker manier.
Blijf bij ons... maar houdt het leuk...