Ik weet niet uit welke bron deze informatie komt.
- Dat is ook niet zo belangrijk dat jij dat weet. Immers jij doet helemaal geen rotatie ontwikkeling en gebruikt ook geen Rodinal
- De OP stelt niet de vraag of hij Rodinal zal gebruiken, maar wil een beginpunt hoe deze bij rotatie ontwikkeling te gebruiken