Wie heeft er in een vergeten hoekje genoemde deksel, eventueel met
draaistaafje, voor mij liggen. De sluitring was wel bij de tank (voor meerdere
spoelen) alleen de deksel ontbrak.
Gaarne reactie.
Theo