Persoonlijk heb ik nog nooit een afstrijktang gebruikt, waarom het risico lopen daar je negatieven mee te beschadigen? Ook heb ik zelfs het gebruik van een wetting agent als agepon afgeschaft.

Wat ik dan wel doe: voor mij werkt het, om na het spoelen met gewoon water, de negatieven nog een kwartiertje in gedeminiraliseerd water te weken. Sinds ik dit doe, heb ik zelden of nooit meer kalkvlekken gehad, en wat er zich evt. nog afzet, is of niet zichtbaar, of makkelijk weg te vegen met een doekje (doe ik echt alleen als het niet anders kan). Daarna hang ik de negatieven(-strook) verticaal te drogen in een afsluitbare simpele gangkast. Gaat goed, zelden of nooit stof erop.