Takk for invitten. Jeg har lyst til å bli med en eller annen gang, men er småbarnsfar og at det at jeg kun jobber i Oslo-området, gjør at jeg må planlegge i god tid. En liste med treff er i så måte til stor hjelp.