Quote Originally Posted by Ezzie View Post
Jeg scanner så bredt som er nødvendig for å få med meg all informasjon i negativene (dvs det scanneren klarer). Det gjør scannene nokså kontrastløse i rå, ubehandlet form. I etterbehandlingen drar jeg opp mellomkontrast og justerer svart og hvit nivå for å få litt pønsj tilbake, tilpasset hver enkelt bilde.
Amen!

Og til Helge, prøv med 50 asa, 60-65 minutter C-C-L næste gang for at få lidt mere spillerom til etterbehandlingen.. Der er temmeligt meget punch i dine efke 25 billeder, næsten for mye hvis de altså er relativt ujusterte efter scanning ! Husk at jeg bruger 4X5 og derfor har justeret/tilpasset min fremkallning efter det.