Kona er foreløpig ikke konsultert......
Men jeg skal vel ikke ha det bedre enn dere andre :-)

Da har jeg fått den føringen jeg var ute etter.