Sjeik el Bhub: 1 april begint in Nederland op 1 april en geen dag eerder.

Geen grap? Ooit van boeken gehoord? Straks vraag je ook nog wat een fototoestel eigenlijk doet.

Welnu: een fototoestel leert je 'vooruitzien'