HC-110 dil.B 5:30 minuten. Acros 100 E.I. 80-100.
HC-110 dil.H 11:00 minuten. Acros 100 E.I. 80-100.

Dilution B staat voor 1+31 en dilution H voor 1+63.

Rodinal 1+50 gaat ook goed maar dan moet je nog iets ruimer belichten. In para-Amino Phenol leveren de meeste films 1/3F tot 2/3F stop aan gevoeligheid in. E.I. 64 dus.

AM74 / RHS 1+9 gaat ook erg goed met de Acros 100. Dit geldt overigens ook voor de Neopan 400. Jammer dat deze laatste film niet meer als 120 rolfilm wordt geproduceerd.

Als je wat vb zoekt van Acros 100 met HC-110:
http://filmdev.org/recipe/search?pag...ros+100+hc-110