Jeg tester mine fixer bade således:
Efter nyblandingtager tager jeg en lille stump af min ynglingsfilm (Ilford FP4+) som har fået lys
putter stumpen i fixeren med en papirtang og aflæser tiden det tager før filmen er hel klar- det tager
ca 15 sek.
Når klaringstiden kommer op på 30-40 sek. kasserer jeg den, eller bruger den som 1. fixer og fixerer
videre med en nyblandet.
Fotohilsner Flemming