De stock oplossing van D76 is vrij goed te bewaren (enkele maanden), mits in een volledig afgevulde en goed gesloten fles bewaard. Ik doe dat geregeld, mijn tempo van fotograferen is te laag om dergelijke hoeveelheden tijdig op te gebruiken.