Quote Originally Posted by k.hendrik View Post
Nu, de Xtol A inhoud was geelachtig-bruin met harde klonten ! Dus dat hebben we maar doorgespoeld. De D76 is helder en is aangemaakt in de 3.8 verdunning. Morgen de 2x Microdol X.
vrgr
Ik heb een paar dagen geleden een nieuw pak xtol opgelost. Zak A geeft inderdaad
een soort koperkleur met wat meer klontvorming dan zak B. Gewoon blijven roeren
en de tijd geven tot alles in A is opgelost. Bij het toevoegen van B verdwijnt de koperkleur. Het is dus eigen aan de xtol en het wordt ook zo beschreven door Kodak.